Utåtriktad och strukturerad medarbetare med en lång och gedigen
IT-erfarenhet samt lång pedagogisk erfarenhet. Proaktiv samt
lösningsfokuserad med drivkraft att åstadkomma resultat.
Investerar i förtroendekapital då min person är mitt varumärke.


CV

  

Målsättning
 

Att finna ett arbete där jag känner att jag gör en insats och kan bidra med mina erfarenheter såväl självständigt som i arbetslag. Ett arbete där jag har möjlighet att utvecklas genom fortbildningar eller praktiskt arbete på plats. Google is my friend! :-)
 

Erfarenhet
 
2018- 20xx

Lärare: Lernia, Uppsala
Jag arbetar idag som yrkeslärare under elprogrammet inom data med inriktning Nätverk/Datorkommunikation. Jag undervisar i både konfigurering/installation av servrar samt mjukvara och hårdvara/infrastruktur under eget subnät där vi ansluter allt från trådlöst och radiolänkar till att kontakterar TP kabel eller svetsar optisk fiber. Vi sätter upp domän med redundans och skapar policys för klienter och olika slag av användare.
 

2014- 2017

IT-Handledare/Arbetskonsulent – Jobbcenter, Uppsala Kommun
Arbetade bland annat som IT-handledare för Arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun med rehabilitering och arbetsträning där deltagare fick lära sig allt från Microsofts Office-paketet till en avancerad design genom Adobe CS olika program så som Photoshop, Illustrator och InDesign. Jag hade även hand om all IT och installation av både hård- och mjukvara.
 

1997- 2014

Lärare – Bolandsskolan/Bolandgymnasiet, Uppsala Kommun
Arbetade som lärare för gymnasieelever, Vux, SFI och Särskola. Jag undervisade i multimedia, grafisk kommunikation, videoredigering, webbdesign och programmering samt andra ämnen så som arbetsmiljö och säkerhet, Matematik-a och datagrund för både gymnasiet, Vux och SFI. Jag arbetade som datatekniker med ansvar för lås- och larmsystem samt administrerade skolans eget intranät FirstClass (sedan 1997).

Jag hade hand om internutbildningar och fortbildning av skolans personal. Utformade samt kodade skolans hemsida och designade mycket av skolans reklam, informationsfoldrar, lathundar samt studiematerial. Jag utformade produkter så väl grafiskt som innehållsmässigt genom att formulera det budskap man ville förmedla på ett så tilltalande sätt som möjligt.

 
Bedömning av chef från medarbetarsamtal
 
 • Thomas har en välkomnande inställning och strävar efter att ge alla deltagare likvärdig service.
  Det ligger naturligt i Thomas personlighet att i kommunikation med och bemötande av deltagaren möta själva människan och dessutom göra det lilla extra som kan betyda så mycket.
 • Thomas står inte över deltagaren utan möter hen på hens nivå, lyssnar aktivt samt har ett respektfullt och positivt bemötande.
  Thomas visar intresse och respekt i sitt möte med deltagaren.
 • Thomas bidrar som medarbetare till ett bra samarbete samt en bra kommunikation med arbetskamrater på arbetsplatsen genom att säga vad han tycker verkar rätt, vara snäll, rättvis och lojal.
  Thomas har en grundinställning att arbetssituationen ska vara bra på arbetsplatsen.
  Thomas är också tillmötesgående och proaktiv.
 • Gällande ansvarstagande och engagemang för verksamheten har Thomas ett proaktivt förhållningssätt, är flexibel, bidrar med sin kreativitet och förmåga till helhetssyn.


  Språk
   
  Svenska och engelska, flytande i tal och skrift. Jag är mycket bra på att uttrycka mig i både tal och skrift på båda språken i såväl målande och beskrivande form så som i en mer juridisk och korrekt kontext.

  Datorvana
   

  Jag hanterar Adobe CS olika produkter så som Photoshop, Illustrator, InDesign på en professionell nivå samt klarar även av att på egen hand programmera i programspråk jag från början inte känner till genom att själv söka den information som är relevant via Google. Då jag även har lång erfarenhet utav webbdesign har jag även goda kunskaper utav skriptspråk så som JavaScript samt CSS. För närvarande har jag endast tagit på mig att skapa och till viss del sköta den välkände metrologen Pär Holmgrens hemsida då den riktar sig mot rådande klimathot samt miljöförstöring av vår planet. Jag kan utan problem använda Microsoft Office-produkter så som Word, Excel, Powerpoint och Publisher på en professionell nivå samt programmera funktioner genom makron och VBA.

  Då jag i många år arbetat med utbildning inom multimedia, webbdesign och grafisk kommunikation har jag dagligen använt verktyg som Photoshop samt Illustrator vilket har gett mig en stor erfarenhet av att arbeta med allt från stora format som affischer till visitkort samt reklam/informationsfoldrar för tryck eller grafik att publicera på webben.

  Jag har undervisat i både skriptspråk och programspråk där vi programmerat spel i verktyg som Macromedia Director. Jag har lärt ut allt från animering av små bilder för webben till redigering av video i Adobe Premiere på en mer professionell nivå. Som musiker hanterar jag vardagligen program för inspelning/redigering av ljud/musik. Har även skrivit originalmusik jag är väldigt stolt över som fick förlagd på Sony records och som sedan spelats på både radio och dansställen.

  Jag filmar, producerar samt videoredigerar musikvideos på en erkänd och professionell nivå. Den 1 september 2017 släpper HFMC en DVD vars menysystem jag skapat. Jag har haft ansvar över kamerateam samt tillsammans med en kollega, förutom att varit med att filma klippt och redigerat. Jag lyckades genom envishet i kombinaton med erfarenhet att imponera på skivbolaget genom att komprimera bild till samma höga kvalitet filmbolag har speciell hårdvara för att åstadkomma.

  Har även visat mycket goda resultat som stillbildsfotograf på grund av ett konstnärligt sinne med ett gott öga för både ögonblick och komposition där jag hela tiden försöker att fånga en händelse i bild.


  Pedagogikvana
   

  En av mina starkaste talanger är min förmåga att kommunicera genom att avdramatisera.
  Jag lär ut hur och inte utantill.
  Denna talang har även visat sig viktig i kommunikationen med beställaren av en produkt.

  Jag har en medfödd social talang som gör att jag når fram till människor vilket är mycket uppskattat. Den jag möter känner sig naturligt trygg och jag är av naturen utrustad med ett oändligt tålamod.


  Referenser
   

  Enhetschef Robert Pollak

  Rektor Stefan Bergström

  Rektor Reine Sjödin f.d. Bolandgymnasiet

  Länk till hemsidor, videos, kurser och andra meriter

  Tel. 072-599 17 07

  Tel. 0708-21 69 61

  Tel. 018-13 17 99

  http://thomasschon.se/cv/

   

   

   

   


  Thomas Schön | Fyrislundsgatan 32 | 754 46 Uppsala | Tel. 0706- 56 78 36 | E-post: thomasschon@hotmail.com

   

   


   

   

   

   

   


  Thomas Schön
  Fyrislundsgatan 32
  754 46 Uppsala
  Tel. 0706-56 78 36
  E-post: thomasschon@hotmail.com

   


  Uppsala den

   


  Personligt brev
   

   

  Hej mitt namn är Thomas Schön.

  Jag hoppas med detta personliga brev att väcka ett intresse för vem jag är och vad jag kan komma att tillföra som medarbetare. Med detta brev vill jag också lyfta fram det mervärde en bred och mångsidig talang med olika spetskunskaper kan komma att tillföra en arbetsplats.

   
  Målsättning
   

  Att finna ett arbete där jag känner att jag gör en insats och kan bidra med mina erfarenheter såväl självständigt som i arbetslag. Ett arbete där jag har möjlighet att utvecklas genom fortbildningar eller praktiskt arbete på plats.

   
  Vem är jag?
   

  Jag är en positiv erfaren person med ett genuint intresse i mötet med andra människor som får dem känna sej bekväma och själva öppna upp. Jag har ett väldigt stort tålamod som gör att jag blir bra på saker samtidigt som det gör att andra människor känner sig välkomna och mer bekväma. Min mångsidighet samt flexibilitet gör att jag har lätt för att lära nya saker. Jag tar egna initiativ, ser lösningar, är optimistisk och motiverar gärna andra .

  Är van att samarbeta i grupp och har lätt för att knyta nya kontakter genom personlig relation. Jag har en naturlig fallenhet i att nå fram till själva individen då jag tidigare sysslat med undervisning. Tycker om att se en tydlig koppling mellan mina egna arbetsinsatsers utfall och organisationens mål och resultat, samt är van att prioritera och hantera flertalet uppgifter samtidigt. Ett arbetssätt med tydliga mål har alltid varit en naturlig del i min arbetsrutin.

  Min egen färdighet i grafisk design befinner sig på en professionell nivå och jag är bra på att ta fram originaldesign. Jag kan även ta vid och imitera andra då något behöver tillföras ett befintligt projek.

  Jag hanterar de flesta programvaror på en professionell nivå och har av en händelse ganska nyligen även lärt upp en person som idag arbetar hos Interactive Solutions i Uppsala som just UX designer.

  I övrigt så har jag en mycket bra självkänsla och ett varmt hjärta med mycket humor och jag tycker om att bjuda på mig själv. Jag är även bra på att lyssna och är empatiskt lagd.

   
  Vad kan jag tillföra?
   

  Det är mitt oblyga påstående att jag är den ni söker som även råkar ha en både mångsidig prestigelös sida såväl som en mycket stark multimedial förmåga utöver sin pedagogiska färdighet:

   
 • Mitt totala engagemang, höga motivation som medarbetare med en stark vilja att göra ett bra arbete samt leverera kundnytta.


 • Mitt positiva, prestigelösa och lösningsfokuserade förhållningssätt där organisationens bästa och dess värdegrunder alltid respekteras samt prioriteras.


 • Min sociala kompetens i mötet med själva människan vilket representerar företagets ansikte utåt och samtidigt inspirerar andra.


 • Ett stort egenansvar samt fokuserad förhållning till mina arbetsuppgifter där jag själv ser vad som behöver göras och när.


 • En personlig vilja till att alltid vilja leverera något som känns snäppet bättre än om jag endast har lyckats med att tangera mig själv.


 • Efter mer än ett decennium som lärare kan jag även erbjuda min erfarenhet och förmåga att leda, organisera, planera samt förankra projekt för att skapa delaktighet hos dem jag involverar.


  För mig är det viktigt att alltid vara serviceinriktad och behandla alla människor med samma respekt.

   


  Jag hoppas att mitt brev har fångat ert intresse och att ni läst mitt bifogade CV.
  Det vore jättebra om jag fick tillfälle att presentera mig mer ingående vid ett personligt möte.

   


     Med vänliga hälsningar
  Thomas Schön

     Thomas Schön | Fyrislundsgatan 32 | 754 46 Uppsala | Tel. 0706- 56 78 36 | E-post: thomasschon@hotmail.com

   

   


   

   

   

   

   


  Uppsala den


  Thomas Schön
  Fyrislundsgatan 32
  754 46 Uppsala
  Tel. 0706-56 78 36
  E-post: thomasschon@hotmail.com

   


   


  Arbetsprover och meriter
   

   

  Hej mitt namn är Thomas Schön.

  Jag hoppas med detta personliga brev att väcka ett intresse för vem jag är och vad jag kan komma att tillföra som medarbetare. Med detta brev vill jag också lyfta fram det mervärde en bred och mångsidig talang med olika spetskunskaper kan komma att tillföra en arbetsplats.

   

  Välj ett område
   

   


  Thomas Schön | Fyrislundsgatan 32 | 754 46 Uppsala | Tel. 0706- 56 78 36 | E-post: thomasschon@hotmail.com